Polityka Prywatności

InPost Finanse Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny www.inpostfinanse.pl, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować Użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Dane zbierane automatycznie

InPost Finanse sp. z o.o. zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszej strony przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania z portalu www.inpostfinanse.pl w celu złożenia zapytania, podjęcia współpracy, skorzystania z usług, złożenia reklamacji itp., możesz zostać poproszony o podanie pełnych lub częściowych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień określonych usług lub złożenia reklamacji za pośrednictwem portalu będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych, obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania przez Użytkownika wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

DANE OSOBOWE – Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) jest InPost Finanse sp. z o.o. w Krakowie (30-624) ul. Malborska 130.
Państwa dane osobowe mogą być  przetwarzane przez administratora danych, w celu:

  • świadczenia usług,
  • archiwizacji,
  • rozwiązywania problemów,
  • dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz jego udoskonalania,
  • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki grupy kapitałowej Integer.pl oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez spółki z grupy kapitałowej Integer, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
  • przekazywania informacji handlowych (po wyrażeniu zgody przez Użytkownika),
  • wykonywania na rzecz Użytkowników innych działań, o czym informujemy podczas zbierania danych,

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody Użytkownika. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Dane osobowe mogą być również udostępniane spółkom z grupy kapitałowej Integer.pl, jak i podmiotom współpracującym z InPost Finanse.

Administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.), może być odwołana w każdym czasie.

Bezpieczeństwo

CCNA 200-120IINS 210-260Security+ SY0-401CCDA 200-310CCDP 300-320CCNA 200-120IINS 210-260Security+ SY0-401CCDA 200-310CCDP 300-320OUTCOMES 810-403CCIE 400-101CCIE 400-201Network+ N10-006CISSP CISSPAzure 70-533MCSA 70-410MCP MB5-705SQL Server 70-461MCSD 70-488Microsoft Dynamics CRM MB2-703Microsoft Dynamics CRM MB2-707CCNA 210-060VCA6-DCV 1V0-601CCNP CIPTV2 300-075CCNP ROUTE 300-101CCENT/CCNA ICND1 100-101CCIE 400-051CCNP SWITCH 300-115RHCSA EX200CCIE 350-018SQL Server 070-462CCNA 200-120IINS 210-260Security+ SY0-401CCDA 200-310CCDP 300-320OUTCOMES 810-403CCIE 400-101CCIE 400-201Network+ N10-006CISSP CISSPAzure 70-533MCSA 70-410MCP MB5-705SQL Server 70-461MCSD 70-488CCENT/CCNA ICND1 100-101CCIE 400-051CCNP SWITCH 300-115RHCSA EX200CCIE 350-018SQL Server 070-462F5 Certification 101SISAS 300-208The Salesforce.com Certified Administrator ADM-201Apple Certified Mac Technician ACMT 9L0-012NCDA NS0-157CCDE 352-001CCNP Routing and Switching 300-135CCNP Data Center 642-999SOA 1Z0-434Java SE 8 Programmer 1z0-808Microsoft SharePoint Applications 70-480Microsoft SharePoint Applications 70-486PMP PMPMSS: Dynamics CRM 2013 MB2-704Developer Specialist PR000041CCNA 200-120IINS 210-260Security+ SY0-401MCSD 70-488Microsoft Dynamics CRM MB2-703Microsoft Dynamics CRM MB2-707CCNA 210-060VCA6-DCV 1V0-601CCNP CIPTV2 300-075CCNP ROUTE 300-101CCENT/CCNA ICND1 100-101CCIE 400-051CCNP SWITCH 300-115RHCSA EX200CCIE 350-018SQL Server 070-462F5 Certification 101SISAS 300-208

Dane osobowe podawane przez Państwa na tej stronie będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. W czasie zbierania Twoich danych osobowych komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane te przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.inpostfinanse.pl. i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Odpowiedzialność

InPost Finanse sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.inpostfinanse.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.inpostfinanse.pl.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

InPost Finanse sp. z o.o.; ul. Malborska 130, (30-624) Kraków
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować mailowo na adres: inpostfinanse@inpost.pl

 

Infolinia 12 444 20 40 (w godz.8-17)
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY InPost S.A. Do góry